ДИСПЛЕЙ

(від англ.display - показувати, демонструвати) пристрій для виведення інформації на екранах ЕОМ

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.027651761 M: 1 D: 1