ЕКСКУРС

(від лат. excursus - відступ, та excurro - вибігаю) у викладі або описі чого-небудь відхилення від основної теми з метою висвітлення побічних та додаткових питань (напр., е. у минуле української культури)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.030995336 M: 1 D: 1