ЕКСКУРС

(від лат. excursus - відступ, та excurro - вибігаю) у викладі або описі чого-небудь відхилення від основної теми з метою висвітлення побічних та додаткових питань (напр., е. у минуле української культури)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ЕКСКУРСІЯ →← ЕКСКЛЮЗИВНИЙ

T: 0.111511948 M: 3 D: 3