ЕКСКУРСІЯ

(від лат. excursio - подорож) 1) колективне відвідування відомих місць, музеїв тощо з культурно-просвітницькою та навчальною метою 2) група осіб, для якої проводиться показ чого-небудь

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ЕКСПЛІКАЦІЯ →← ЕКСКУРС

T: 0.11506118 M: 3 D: 3