ЕТНОЛОГІЯ

(від грецьк. - народ, плем'я та logos - слово, наука, вчення) 1) наука про народи світу, яка, узагальнюючи та систематизуючи фактичний матеріал, вирішує теоретичні питання 2) у вітчизняній науці те ж, що і етногеографія

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ЕТНОПЕДАГОГІКА →← ЕТНО..

T: 0.112252886 M: 3 D: 3