ЕТНОПЕДАГОГІКА

(від грецьк. - народ + педагогіка) науковий напрям, у рамках якого етнічна традиційна культура, побут, сімейно-родинні відносини тощо розглядаються у їх значенні для становлення особистості і інтерпретуються в категоріях педагогіки

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ЕТОС →← ЕТНОЛОГІЯ

T: 0.108828535 M: 3 D: 3