ЗООМОРФІЗМ

(від грецьк. zoon - тварина, morphe - форма) зображення богів у образі тварин

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

КАБАРЕ →← ЖУРФІКС

T: 0.104795355 M: 3 D: 3