ЗООМОРФІЗМ

(від грецьк. zoon - тварина, morphe - форма) зображення богів у образі тварин

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.025126777 M: 1 D: 1