КОРЕЛЯЦІЯ

(від лат. correlatio - співвідношення) взаємний зв'язок, взаємозалежність, співвідношення предметів та понять

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.041728973 M: 1 D: 1