КОРЕЛЯЦІЯ

(від лат. correlatio - співвідношення) взаємний зв'язок, взаємозалежність, співвідношення предметів та понять

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

КРЕАТИВНІСТЬ →← КОНЦЕПЦІЯ

T: 0.132963823 M: 3 D: 3