КРЕАТИВНІСТЬ

(від лат. creatio - створення, творення) створю-вальна, творча, новаторська діяльність

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

КРЕАЦІОЛОГІЯ →← КОРЕЛЯЦІЯ

T: 0.13820828 M: 3 D: 3