МІФОЛОГІЯ

(від грецьк. - перекази + logos - розповідь, оповідання) 1) зображення світу як простору, населеного живими істотами з їх магічною, дивовижною та фантастичною практикою, відображення свідомості общинно-родової формації 2) сукупність міфів того чи іншого народу 3) наука про міфи

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

МАВЗОЛЕЙ →← МІФ

T: 0.10216423 M: 3 D: 3