МАРГІНАЛ

(від лат. marginalis - кордон, край, побічний, знаходження на краю) людина, яка випала з соціальної групи, перебуває у проміжному, приграничному положенні між якими-небудь соціальними групами, залишається за межами загальноприйнятного

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

МАРГІНАЛЬНІСТЬ →← МАВЗОЛЕЙ

T: 0.113940504 M: 3 D: 3