МАРКЕТИНГ

(від англ. marketing market - ринок, базар) система управління виробничо-збуткової та масової обслуговуючої діяльності, заснованої на комплексному аналізі ринку; передбачає вивчення і прогнозування попиту, цін, створення нових видів послуг і товарів, реклами, паблік - рилейшнз

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

МАСМЕДІА →← МАРГІНАЛЬНІСТЬ

T: 0.123554376 M: 3 D: 3