МЕЙКЕР

(від англ. to make - робити, створювати) другий компонент складних слів, який має значення "створювач", напр., кліпмейкер - створювач коротких кіно- або відеофільмів

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

МЕЙСТЕР →← МЕДИТАЦІЯ

T: 0.115592406 M: 3 D: 3