МОНІТОРИНГ

(від англ. monitoring - контролювання) нагляд за якими-небудь процесами або станом чого-небудь (напр., суспільної свідомості тощо)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.017819185 M: 1 D: 1