МОНІТОРИНГ

(від англ. monitoring - контролювання) нагляд за якими-небудь процесами або станом чого-небудь (напр., суспільної свідомості тощо)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

МОРАЛЬ →← МОДЕРНІЗМ

T: 0.101294191 M: 3 D: 3