МОРАЛЬ

(від лат. moralis - моральний, від mores - звичаї) 1) система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулююють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості 2) переносно - повчальний висновок з якоїсь події; повчання, напутня порада 3) авторський висновок у художньому творі

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.03794697 M: 1 D: 1