МОТИВИ

(від фр. motif, лат. moveo - рухаю) збудники діяльності, які складаються під впливом умов життя людини і визначають спрямування її активності; в ролі мотивів можуть виступати інтереси, потреби, емоції, установки, ідеали тощо

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

МУЗЕЙ →← МОРАЛЬ

T: 0.115744618 M: 3 D: 3