НЕОФІТ

(від грецьк. neophutos - новонавернений) 1) новий послідовник якої-небудь релігії 2) новий прибічник або член якого-небудь вчення, суспільного руху тощо

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

НОМІНАНТ →← МЮЗИКЛ

T: 0.095246353 M: 3 D: 3