НООСФЕРА

(від грецьк. noos - розум + сфера) сфера розуму, особливий етап у розвитку біосфери, у якому вирішальне значення набуває духовна творчість людства

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

НОУХАУ →← НОМІНАНТ

T: 0.107631959 M: 3 D: 3