ОКУЛЬТИЗМ

(від лат. occultus - таємний, потаємний) загальна назва вчень, у яких визнають існування у людини і космосі потаємних сил, що доступні тільки посвяченим

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ОЛІМПІАДА →← ОЙКУМЕНА, ЕЙКУМЕНА

T: 0.095597019 M: 3 D: 3