ПАРАДИГМА

(від грецьк. paradeigma - приклад, зразок) система уявлень, характерна для визначення етапу розвитку науки, культури, суспільного життя

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ПАРК →← ПАНК

T: 0.092688289 M: 3 D: 3