ПОПКУЛЬТУРА

(від англ. pop, ular - загальнодоступний, популярний + культура) культура, яка свідомо орієнтує створювані та розповсюджувані нею духовні та матеріальні цінності на посередній рівень розвитку масових споживачів

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ПОПСА →← ПОП..

T: 0.087739615 M: 3 D: 3