ПРОВАЙДЕР

(від англ. to provide - забезпечувати) організація, яка забезпечує послуги з користування глобальних інформаційних систем та ме-реж

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ПРОГНОЗУВАННЯ →← ПРИМІТИВІЗМ

T: 0.175362633 M: 3 D: 3