РЕЦИПІЄНТ

(від лат. recipiens - той, хто отримуює, приймаює) людина, яка отримує зовнішні подразники у вигляді звукових, світлових сигналів, мови тощо

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

РЕЧИТАТИВ →← РЕЦЕПЦІЯ

T: 0.09335509 M: 3 D: 3