РИМЕЙК

(від англ. remake) надрукована, поставлена знову версія відомого твору (книги, вистави, кінофільму тощо)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

РИТОРИКА →← РЕЧИТАТИВ

T: 0.110121174 M: 3 D: 3