СЕМІОТИКА

(від грецьк. semeion - знак, ознака) наука про знаки та знакові системи, без яких не може виникнути і розвиватися духовна культура, включаючи і художню культуру; семіотика дозволяє виявити особливі зв'язки між художніми творами та їх значення (семантика), структурні відношення між елементами, які створюють естетичний знак (синтактика), комунікативну функцію мистецтва (прагматика)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

СЕРВІС →← САЛОН

T: 0.104624013 M: 3 D: 3