СИМВОЛІКА

(від грецьк. sym bolon - знак) 1) висловлювання ідей, понять або почуттів за допомогою умовних знаків або предметів 2) сукупність символів

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

СИНЕКТИКА →← СЕРВІС

T: 0.087270228 M: 3 D: 3