СИМВОЛІКА

(від грецьк. sym bolon - знак) 1) висловлювання ідей, понять або почуттів за допомогою умовних знаків або предметів 2) сукупність символів

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.046706716 M: 1 D: 1