СИНЕКТИКА

(від грецьк. synectis, syn - разом) метод колективної творчої діяльності, яка полягає у цілеспрямованому використанні інтуїтивно-образного, метафоричного мислення учасників

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

СИНЕРГЕТИКА →← СИМВОЛІКА

T: 0.089005289 M: 3 D: 3