СИНЕКТИКА

(від грецьк. synectis, syn - разом) метод колективної творчої діяльності, яка полягає у цілеспрямованому використанні інтуїтивно-образного, метафоричного мислення учасників

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.049722702 M: 1 D: 1