СЛАЙД

(від англ. to slide - ковзатися, линути, пливти) позитивне фотозображення на плівці, склі для розглядання на екрані

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.036474022 M: 1 D: 1