СОМАТИЧНИЙ

(від фр. somatique, грецьк. soma - тіло) тілесний, пов'язаний з тілом на противагу психічному

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ →← СЛОГАН

T: 0.082521248 M: 3 D: 3