СОЦІАЛІЗАЦІЯ

(від лат. socialis - суспільний) процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм та цінностей, який дозволяє йому функціонувати як повноправний член суспільства

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.037282986 M: 1 D: 1