СОЦІАЛІЗАЦІЯ

(від лат. socialis - суспільний) процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм та цінностей, який дозволяє йому функціонувати як повноправний член суспільства

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

СОЦІОНІКА →← СОМАТИЧНИЙ

T: 0.089546905 M: 3 D: 3