ТЕЗАУРУС

(від грецьк. thesauros - скарби) словник, у якому слова, які належать до певних галузей знань, розташовані за тематичною ознакою і зазвичай мають приклади їх правильного використання в тексті

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.057157519 M: 1 D: 1