ТОТЕМІЗМ

(від ot otem - на мові північно-американських індіанців оджибве означає "його рід") комплекс вірувань, який спирається на уяву про надприродну спорідненість між яким-небудь племенем і тотемом - частіше за все між звірами, птицями, рослинами, рідше каменем, горою або ж явищами природи

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ТРАДИЦІЯ →← ТОТАЛЬНА КУЛЬТУРА

T: 0.068901652 M: 3 D: 3