ТРАНСАКЦІЯ

(від лат. transactio - взаємодія) взаємодія людей, які вступають у спілкування

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.039589858 M: 1 D: 1