УТИЛІТАРИЗМ

(від англ. utilitarism, лат. utilitas - зиск, користь, вигода) принцип оцінки всіх явищ з погляду їх користі, можливості бути за-собом для досягнення певної мети

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ФІТНЕС →← УЇКЕНД

T: 0.054488023 M: 3 D: 3