ФОНОГРАМА

(від грецьк. phone - звук, grapho - пишу) запис звука, зроблений на якому-небудь носії: плівці, платівці тощо

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ФРУСТРАЦІЯ →← ФОЛЬКЛОРИСТИКА

T: 0.100532519 M: 3 D: 3