АНТРАГОГІКА

(від грецьк. ander/andros - доросла людина + agoge - керівництво, виховання) галузь педагогічної науки, яка охоплює проблеми навчання, освіти та виховання дорослого населення

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.040501655 M: 1 D: 1