АНТРАГОГІКА

(від грецьк. ander/andros - доросла людина + agoge - керівництво, виховання) галузь педагогічної науки, яка охоплює проблеми навчання, освіти та виховання дорослого населення

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

АНТРЕПРИЗА →← АНОНС

T: 0.094956881 M: 3 D: 3