АНТРОПОЛОГІЯ

(від грецьк. antropos - людина + logos - знання) наука про походження та еволюцію людини; культурна антропологія являє собою окрему галузь наукових досліджень, яка концентруює увагу на взаємовідносинах людини і культури

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

АПОЛОГЕТИКА →← АНТРЕПРИЗА

T: 0.107905067 M: 3 D: 3