АПРОБАЦІЯ

(від лат. approbatio - перевірка, оцінка) схвалення, яке спирається на перевірку, випробовування , обстеження

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

АРГУМЕНТ →← АППЕРЦЕПЦІЯ

T: 0.088387838 M: 3 D: 3