АРХЕТИП

(від грецьк. arhe - початок + typos - образ) прообраз, первинний образ, ідеал; архетипи складають основу загальнолюдської символіки, послуговуючись підгрунтям для художньо продуктивного мислення в галузі фольклору, літератури та мистецтва

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.030222037 M: 1 D: 1