АРХЕТИП

(від грецьк. arhe - початок + typos - образ) прообраз, первинний образ, ідеал; архетипи складають основу загальнолюдської символіки, послуговуючись підгрунтям для художньо продуктивного мислення в галузі фольклору, літератури та мистецтва

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

АСОЦІАЦІЯ →← АРТЕФАКТ

T: 0.083543353 M: 3 D: 3