АТРИБУТИКА

(від лат. attributum - придаток, додаток) сукупність зовнішніх ознак належності до чого-небудь, різні символи, які мають загальні риси (герби, емблеми, кокарди, значки тощо)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

АТТРАКЦІЯ →← АСОЦІАЦІЯ

T: 0.103454123 M: 3 D: 3