БРЕЙНДРЕЙН

(від англ. brain - мозок, розум + drain - відплив) переманювання спеціалістів високої кваліфікації за кордон (відплив розуму, інтелекту)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

БРЕЙНРИНГ →← БЛОКБАСТЕР

T: 0.087923088 M: 3 D: 3