БРЕЙНСТОРМІНГ

(від англ. brain-storm - мозкова атака) метод організації колективної творчої діяльності, яка спирається на групову генерацію ідей, що висуваються, обговорюються й приймаються

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

БРЕНД →← БРЕЙНРИНГ

T: 0.084651249 M: 3 D: 3