БУКЛЕТ

(від англ. booklet - книжечка, book - книга) неперіодичне видання у вигляді листа, складеного будь-яким способом у два згини та більше (короткий довідник, проспект тощо)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.031387346 M: 1 D: 1