БУКЛЕТ

(від англ. booklet - книжечка, book - книга) неперіодичне видання у вигляді листа, складеного будь-яким способом у два згини та більше (короткий довідник, проспект тощо)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

БУРІМЕ →← БРОКЕР

T: 0.094265018 M: 3 D: 3