ГЕДОНІЗМ

(від грецьк. hedone - насолода, задоволення) етичний принцип, відповідно до якого вищою метою і основним мотивом поведінки людини є насолода, задоволення

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.037064712 M: 1 D: 1