ГЕРМЕНЕВТИКА

(від грецьк. hermeneukos - тлумачення, роздуми) науковий метод аналізу культурно-історичних текстів, у т.ч. міфологічних, фольклорних, літературних пам'ятників минулого, які дають можливість виробляти інтерпретацію досліджуваного тексту через осягнення його зв'язків з культурною традицією, проникнення в художню логіку, розкриття духовного контексту, в якому виник твір, з'ясування його культурно-історичного змісту

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ГЕРОНТОЛОГІЯ →← ГЕНДЕР

T: 0.074014647 M: 3 D: 3