ГЕРОНТОЛОГІЯ

(від грецьк. geron - старий, старець + логія) медико - біологічна наука про старіння живих організмів, у тому числі і людини, та проблеми подовження її активного життя

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ →← ГЕРМЕНЕВТИКА

T: 0.066842236 M: 3 D: 3