ІННОВАЦІЯ

(від лат. innovatio - оновлення, переміна) нові елементи культури, які створені самостійно або запозичені (вони мають одиничний характер і протистоять традиціям)

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ІНТЕРАКЦІОНІЗМ →← ІНКУЛЬТУРАЦІЯ

T: 0.058591855 M: 3 D: 3