ДАЙДЖЕСТ

(від англ. digest - короткий виклад) 1) тип журналу, який передруковує матеріали з інших видань у скороченому і, як правило, спрощеному вигляді 2) масове видання, яке має адаптоване викладання популярних творів художньої літератури

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

T: 0.043062036 M: 1 D: 1