ДЕЛІКВЕНТ

(від лат. devinquens - що здійснює порушення) правопорушник, людина з відхиленнями від загальноприйнятої соціальної норми поведінки

Словник іншомовних соціокультурних термінів 

ДЕФІЛЕ →← ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА

T: 0.074483171 M: 3 D: 3